13th Digiscoper of the Year

Deelnamevoorwaarden

1. Deelnemers:

Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en dienen in te stemmen met de algemene voorwaarden op de website www.digiscoperoftheyear.com. Medewerkers van SWAROVSKI OPTIK en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 

2. Sluiting van de inzendtermijn:

Sluiting van de inzendtermijn voor de wedstrijd is op de 30 september 2018 (23:59:59 CEST). Beslissend hierbij is de datum waarop werd ingelogd op de website van SWAROVSKI OPTIK www.digiscoperoftheyear.com.
De bekendmaking van de resultaten vindt in december 2018 plaats op het internet via www.digiscoperoftheyear.com. SWAROVSKI OPTIK stelt de winnaars bovendien schriftelijk/per e-mail op de hoogte.

 

3. Equipment:

Camera’s:
Digiscopingfoto’s en -video’s mogen genomen worden met elke digitale camera/videocamera/smartphone.

Telescopen:
voor deze wedstrijd mogen alle in de handel gebruikelijke telescopen en verrekijkers worden gebruikt.

 

4. Foto’s/Video’s

Digiscopingfoto’s en -video’s zoals bepaald in ons wedstrijdreglement zijn digitale foto’s en video’s van dieren, gemaakt met een digitale camera/smartphone en een telescoop/verrekijker. Uitsluitend toegestaan zijn foto’s van levende dieren (vogels, zoogdieren, reptielen, insecten en amfibieën) in hun natuurlijke leefomgeving, en niet in gevangenschap (achter een hek of in de dierentuin).

Het lokken van dieren met aas is voor de wedstrijd niet toegelaten, aangezien de dieren dan mogelijk mensen gaan associëren met voedsel, waardoor ze dan weer minder voorzichtig worden bij contact met mensen en ze daardoor in gevaar kunnen geraken (bijvoorbeeld omdat ze te dicht bij het verkeer komen). Gelieve geen flits te gebruiken bij het nemen van foto’s van dieren, aangezien vooral nachtvogels tijdelijk hun mogelijkheden om op voedsel te jagen kunnen verliezen. Daarnaast wordt gevraagd altijd de natuurlijke omgeving te respecteren om te vermijden dat dieren in onnodige stresssituaties verzeilen.

Elke foto moet worden ingediend in een van de categorieën (Gedrag & Actie, Portret & Macro, Zoogdieren). Foto’s die niet voldoen aan de criteria van de betreffende categorie worden afgekeurd door SWAROVSKI OPTIK. Foto’s kunnen uitsluitend worden ingezonden door de betreffende bestanden te uploaden op www.digiscoperoftheyear.com.

Video’s mogen niet langer duren dan 120 seconden en moeten beschikbaar zijn in een minimumkwaliteit van 720p. Video’s die niet voldoen aan de criteria van de betreffende categorie Video worden afgekeurd door SWAROVSKI OPTIK. Video’s kunnen uitsluitend worden ingezonden via YouTube/VimeoElke deelnemer mag maximaal 5 foto’s/video’s per categorie inzenden.

Elke foto/video moet samen met de volgende informatie worden ingezonden:

  • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de fotograaf/indiener
  • Informatie over het gebruikte model camera/smartphone (merk, modelaanduiding)
  • informatie over de gebruikte telescoop (merk, modelaanduiding)
  • informatie over het gebruikte oculair (merk, modelaanduiding)
  • informatie over de gebruikte adapter (merk, modelaanduiding)
  • tijdstip en plaats van de opname - optioneel
  • geschatte afstand tot het onderwerp - optioneel
  • naam van de speciës (soort)

 

Foto's, die digitaal werden gemanipuleerd, worden niet tot de wedstrijd toegelaten. Retouches zoals van het contrast, de helderheid of scherpte, zijn echter toegestaan. De originele foto moet echter in onbewerkt formaat en in een afdrukbare resolutie beschikbaar zijn (ten minste 2 MB bestandsvolume). De oorspronkelijke versie kan voor de verlening van een onderscheiding door de jury worden opgevraagd. Op wens van de jury moet de oorspronkelijke foto eveneens alsnog worden ingediend, als de opname geselecteerd wordt voor publicatie.

Voordat een prijs wordt uitgereikt, kan de originele versie worden opgevraagd door zowel de jury als door SWAROVSKI OPTIK. Als de inzending vervolgens wordt geselecteerd voor publicatie dient ook de originele foto/video te worden aangeleverd, wanneer SWAROVSKI OPTIK/de jury daarom vraagt.

Winnende foto’s en video’s uit voorgaande wedstrijden worden uitgesloten bij de selectie van de winnaar van dit jaar.

Al in het vorig jaar bekroonde foto's komen niet meer in aanmerking voor de selectie van dit jaar.

 

5. Selectiecriteria:

Naleving van de deelnamevoorwaarden is verplicht. Selectiecriteria zijn beeldscherpte, thematische relevantie (dierenopnamen in de vrije natuur) en esthetische gezichtspunten van de ingeleverde foto's.Foto's die zonder de bovengenoemde aanvullende informatie bij ons worden ingeleverd, komen niet in aanmerking.

De deelnemers worden bovendien gevraagd een vergelijkende foto in te sturen, die niet door de waarnemingsverrekijker werd opgenomen en daardoor een indruk van de afstand van het digiscoping-onderwerp evenals de omgeving geeft. Deze optionele aanvulling is in het bijzonder van belang en uitdrukkelijk gewenst met het oog op een publicatie.

Bij inzending van opnamen van beschermde diersoorten moet bovendien de toestemming van de organisatie worden voorgelegd die toezicht houdt op de soort.

 

6. Copyright:

De vijftien winnende foto’s en vijf winnende video’s worden onder vermelding van de naam van de inzender op de homepage van SWAROVSKI OPTIK www.digiscoperoftheyear.com gepubliceerd.

Met het indienen van iedere opname voor deze competitie geeft de deelnemer aan SWAROVSKI OPTIK het onbeperkte, gratis, wereldwijde, overdraagbare, niet-exclusieve recht om de afbeelding te gebruiken, zover deze door de jury toegekend wordt (publicatiekosten € 300). De indiener moet ervoor zorgen dat hij bij overdraging recht heeft op de beeldrechten.

Inzenders accepteren de wedstrijdvoorwaarden zoals gepubliceerd volledig en bevestigen dat door het inzenden van de foto’s geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden.

Inzenders stemmen ermee in dat voor de duur van de wedstrijd alle foto’s/video’s die ze hebben ingezonden voor hun deelname aan de ‘Digiscoper of the Year’-wedstrijd gebruikt mogen worden door SWAROVSKI OPTIK onder vermelding van de naam van de fotograaf.

 

6.1. Birdinggame:

Met deze optie verleent de deelnemer aan SWAROVSKI OPTIK het recht om de ingediende foto te gebruiken in het SWAROVSKI OPTIK birdinggame (www.birdinggame.com).

 

7. Bescherming gegevens:

Door indiening van de foto's verklaart de indiener zich ermee akkoord, dat de onder punt 4 aangegeven gegevens in de gegevensbank van SWAROVSKI OPTIK KG worden opgenomen en voor de incidentele uitzending van informatiemateriaal uitsluitend door SWAROVSKI OPTIK herroepelijk kunnen worden geraadpleegd. De herroeping moet  worden gericht aan customerservice@swarovskioptik.com.

 

8. Rechtsmiddelen:

Alleen de beste foto van elke deelnemer wordt ter beoordeling en bekroning gebruikt. De beslissing van de internationale jury is onherroepelijk. De rechtsgang is uitgesloten.

Organisator is SWAROVSKI OPTIK KG, 6067 Absam, Oostenrijk.

 

9. Jury:

De namen en gegevens van de juryleden worden aan het begin van de wedstrijd op de homepagina www.digiscoperoftheyear.com gepubliceerd. Bovendien kan elke bezoeker zich op de homepagina www.digiscoperoftheyear.com laten registreren.

Na registratie, en nadat de inzendtermijn is gesloten (30 september 2018), krijgen bezoekers de kans om hun vijf favorieten in elke categorie te selecteren en een cijfer te geven. De cijfers van alle bezoekers/deelnemers per categorie tellen mee in de uiteindelijke score, samen met het cijfer van een genomineerd jurylid in de betreffende categorie. De jury ontvangt informatie over de betreffende EXIF-afbeeldingsdata. De jury ontvangt geen persoonsgegevens of informatie over de gebruikte apparatuur (telescoop, adapter, lens).

 

10. Beoordeling:

SWAROVSKI OPTIK behoudt zich het recht voor, bij meer beoordelingen door een en dezelfde persoon (dezelfde persoonsgegevens met verschillende e-mailadressen) deze van de beoordelingsmodus uit te sluiten.

 

11. Prijzen:

De 15 beste foto's 5 video’s worden onder vermelding van de naam van de fotograaf op de homepagina www.digiscoperoftheyear.com gepubliceerd. Voor elke bekroonde foto ontvangt de deelnemer een eenmalige publicatievergoeding ter hoogte van 300,-- euro.

Uit iedere categorie wordt een winnaar geselecteerd. De algehele winnaar van de ‘Digiscoper of the Year 2018’-wedstrijd wordt uit deze vier categoriewinnaars gekozen.

De algehele winnaar van de ‘Digiscoper of the Year 2018’-wedstrijd ontvangt de volgende prijs van SWAROVSKI OPTIK:

een complete digiscopinguitrusting van SWAROVSKI OPTIK (ATX of STX oculairmodule, 25-60x85 objectiefmodule, digiscopingadapter, telescoopstabilisator, statief + statiefkop).

De andere drie ‘Digiscoper of the Year 2018’-categoriewinnaars krijgen een SWAROVSKI OPTIK EL 32 verrekijker. De algehele winnaar ontvangt deze prijs niet.

Deze prijzen kunnen niet contant worden uitgekeerd.

 

*iPhone is a trademark of Apple Inc.